Snakk om spill på skolen

Dataspill er en arena som mange unge mestrer og har positive erfaringer med. Barn kan dra fordeler av at det benyttes slike spill i undervisningen.

Senter for IKT i utdanningen viser til at dataspill ikke bare bedrer barnas digitale ferdigheter, spill kan også benyttes for å øke de øvrige grunnleggende ferdighetene som regning, skriving, lesing og muntlige ferdigheter.

Mange elever i den norske skolen er allerede blitt kjent med en rekke dataprogram gjennom undervisningen. Les mer om datspill brukt i undervisning i skolen.

Start en diskusjon om spill i klassen

Under får dere noen spørsmål. Bruk nettsiden og relevante lenker for å finne informasjon.

 • Hva kan du lære av å spille Minecraft eller andre dataspill?
 • Mange har foreldre som maser om at barna bruker for mye tid på dataspill. Hvorfor gjør foreldre det?
 • Vet foreldre nok om dataspill?
 • Hvordan kan barn og unge lære foreldre dataspill?
 • Vil du klare å dele kunnskapen din om spilll med foreldrene dine?
 • Er det forskjell mellom jenter og gutter i hvilke dataspill som blir spilt?
 • Er det ok å bruke penger i FIFA eller lignende spill?
 • Er det greit å dele/snakke om/be om flere liv i spill i sosiale medier?
 • Er det greit å invitere venner til spill i sosiale medier?
 • Kjenner du noen som kanskje spiller for mye? Hva kan vi i så fall gjøre?

Kahoot-Quiz for klassen

Prøv vår Kahoot-quiz og se hvor mye du vet om pengespill.  Den som skal styre quizen, trykker på lenken. Da kommer du til en innloggingsside i Kahoot. Her kan du logge deg inn eller opprette en bruker gratis, så kan du sette i gang quizen for de andre. Det de trenger er en smarttelefon/nettbrett/PC og tilgang til Internett, der de går til www.kahoot.it.

Den som styrer starter quizen, bruker den andre gamepin-koden som dukker opp på din skjerm. Da kan flere gå sammen om å svare. Quizen er innstilt slik at de som svarer riktig raskest, får flest poeng. Her får du altså testet kunnskapsnivået på en artig måte!

Start en diskusjon på foreldremøte eller FAU

Spill er en kilde til bekymring for mange foreldre, og mange familier opplever at uenighet rundt spilling skaper konflikt hjemme. Mange foreldre lurer på hvor mye tid og penger det er vanlig at barn og ungdom bruker på spill, og hva slags spilleregler som er vanlig i andre familier.

Fordi det er så mye usikkerhet, kan det være nyttig og interessant både for skolen og foreldre å ha spill som tema på et foreldremøte. Start gjerne foreldremøtet med å vise filmen. Diskuter hvordan dere kan bli enige om spilleregler og spillmengde.

Her er forslag til problemstillinger og spørsmål som kan tas opp på foreldremøte eller i FAU, enten i plenum eller i mindre grupper.

 • Har dere noen regler eller avtaler for spilling hjemme?
 • Vet du hva barnet ditt spiller?
 • Snakker du med barnet om spill?
 • Hvor mye tid er det greit at barna bruker på spill?
 • Hvilke bekymringer har dere når det kommer til spilling?
 • Hvilke andre sider ved spill er det som fører til krangling?
 • Kan foreldre nok om spill til å sette fornuftige og rettferdige grenser?
 • De fleste voksne er også svært tilgjengelige i digitale flater og lar seg underholde av penge- og dataspill. Har dere regler for de voksnes spilladferd i familien?
 • Stiller dere de samme kravene til å se på TV, lese bøker eller følge med i sosiale medier?
 • Er det noe vi i felleskap kan bli enige om for denne klassen? I så fall hva?