Personvern

Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvenleg nettstad og måle effekt, ser vi på brukarmønsteret til dei som besøker nettsida.

Nettsida brukar informasjonskapslar (cookies) for å sjå brukar sine bevegelsar på nettsida. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstida til deg som enkeltperson. Verkøya blir brukt til enkel webstatistikk og vi anonymiserer IP-adressene i tråd med Datatilsynet sine krav.

Les meir om Datatilsynets krav til bruk av informasjonskapslar.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som fører tilsyn etter ekomlova. Ekomlovas vilkår for å bruke informasjonskapslar/cookies er at brukaren har samtykka til dette. Du som brukar trenger ikkje gjere noko aktivt for å godta bruk av informasjonskapslar, så lenge det finnast klar og lett tilgjengeleg informasjon på nettsida.

Nettsida brukar tredjepartstenestene Google Analytics og Facebook Pixel. Desse brukar cookies for å anonymt måle trafikk og samle informasjon.

Google Analytics

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, brukarmønster og trendar. Dataene som blir samla inn blir brukt til å optimalisere brukaropplevelsen og tilpasse innhaldet på nettsida. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstida til deg som enkeltperson. Verkøya blir brukt til enkel webstatistikk og vi anonymiserer IP-adressene i tråd med Datatilsynet sine krav. Det er muleg å reservere seg mot all Google Analytics registrering ved å installere eit tillegg til nettlesaren. Dei aller fleste nettsider har i dag Google Analytics installert.

Facebook-pixel

For å betre samspelet mellom Facebook og snakkomspill.no har vi installert Facebook-pixel, som måler trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og vår nettside. Vi brukar informasjonen som blir samla inn av pixelen til å levere spesialtilpassa innhald til dei som besøker nettsida, og til marknadsføring  på Facebook. Vi bruker Facebook Convension Tracking Pixel til statiske formål. Denne informasjonskapselen kan brukes til å spore og forbetre våre informasjonskampanjar på Facebook. Du som brukar av Facebook har kontroll over annonsert innhald og kan justere dine personlege innstillingar på Facebook. På Facebook kan du finne informasjon om Facebook-informasjonskapslane og retningslinjene innan personvern.

Vi brukar i tillegg delingsknapper til Facebook og Twitter for å la våre brukere dele innhald enkelt i sosiale medium. Dette er tredjeparts informasjonskapslar som ikkje blir nytta av Medietilsynet eller Lotteritilsynet direkte.