Personvern

Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvenleg nettstad og måle effekt, ser vi på brukarmønsteret til dei som besøker nettsida.

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Dette verktøyet brukar informasjonskapsler/cookies, som gir informasjon om den enkelte brukars bevegelsar på nett.  Eksempel på kva statistikken gir oss svar på er kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstider brukarane kjem fra og kva nettlesarar som blir brukt. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstida til deg som enkeltperson. Verkøyet blir brukt til enkel webstatistikk og vi anonymiserer IP-adressene i tråd med Datatilsynet sine krav.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som fører tilsyn etter ekomlova. Ekomlovas vilkår for å bruke informasjonskapslar/cookies er at brukaren har samtykka til dette. Du som brukar trenger ikkje gjere noko aktivt for å godta bruk av informasjonskapslar, så lenge det finnast klar og lett tilgjengeleg informasjon på nettsida.

Les meir om Datatilsynets krav til bruk av informasjonskapslar.

Vi brukar delingsknapper til Facebook og Twitter for å la våre brukere dele innhald i sosiale medium. Dette er tredjeparts informasjonskapslar som ikkje blir nytta av Medietilsynet eller Lotteritilsynet direkte.