Om kampanjen

Snakkomspill.no er namnet på nettsida til informasjonskampanjen Snakk om Spill, som oppfordrer foreldre, barn og unge og skular til å snakke om spel.

Tiltak i handlingsplan mot spillproblemer

Kampanjen er eit av flere tiltak i regjeringas Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-21. Planen er regjeringas verktøy for å arbeide målretta mot dei negative sosiale konsekvensane som pengespel og dataspel kan ha. Kampanjen er eit samarbeid mellom Medietilsynet og Lotteritilsynet, begge underlagt Kulturdepartementet. Tal og statistikk om barn og unges medievaner som vi viser til på nettsida er henta frå Barn og medier-undersøkelsen (2016 og 2018) til Medietilsynet.

Innhaldet på nettsida står Medietilsynet og Lotteritilsynet bak.