Om kampanjen

Snakkomspill.no er namnet på nettsida til informasjonskampanjen Snakk om Spill, som oppfordrer foreldre, barn og unge og skular til å snakke om spel.

Tiltak i handlingsplan mot spillproblemer

Kampanjen er eit av flere tiltak i regjeringas Handlingsplan mot spillproblemer 2016-18. Planen er regjeringas verktøy for å arbeide målretta mot dei negative sosiale konsekvensane som pengespel og dataspel kan ha. Kampanjen er eit samarbeid mellom Lotteritilsynet og Medietilsynet, begge underlagt Kulturdepartementet. Tal og statistikk om barn og unges medievaner som vi viser til på nettsida er henta frå Barn og medier-undersøkelsen (2016) til Medietilsynet.

Einar Film/Willy Nikkers har produsert kampanjefilmen. Geelmuyden Kiese har deltatt i utforminga av kampanjen og står bak utvikling, design og layout av nettsida. Mediebruket har utvikla dei to sjølvtestane.

Kontaktpersonar

Prosjektleiar/seniorrådgjevar Bjørn Leirdal, Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Rådgjevar Khalid Ezat Azam, Medietilsynet.

Du kan også kontakte oss via vår Facebook-side, eller følge oss på Twitter eller Instagram på @snakkomspill.

horis_logo_small2

lotteritilsynet_logo