Om kampanjen

Snakkomspill.no er namnet på nettsida til informasjonskampanjen Snakk om Spill, som oppfordrer foreldre, barn og unge og skular til å snakke om spel.

Tiltak i handlingsplan mot spillproblemer

Kampanjen er eit av flere tiltak i regjeringas Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-18. Planen er regjeringas verktøy for å arbeide målretta mot dei negative sosiale konsekvensane som pengespel og dataspel kan ha. Kampanjen er eit samarbeid mellom Lotteritilsynet og Medietilsynet, begge underlagt Kulturdepartementet. Tal og statistikk om barn og unges medievaner som vi viser til på nettsida er henta frå Barn og medier-undersøkelsen (2016 og 2018) til Medietilsynet.

Einar Film/Willy Nikkers har produsert kampanjefilmen som ligg på nettsida. Geelmuyden Kiese har deltatt i utforminga av kampanjen og i utvikling, design og layout av nettsida. Mediebruket og prosjektleiar Bjørn Leirdal har utvikla dei to sjølvtestane på nettsida. Innhaldet på nettsida står Medietilsynet og Lotteritilsynet bak.

Trigger står bak kreativ idé til del to i kampanjen, der fleire kortfilmar produsert av Who Dares vart lansert påska 2018.

Kontaktpersonar

Prosjektleiar/seniorrådgjevar Bjørn Leirdal, Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Rådgjevar Khalid Ezat Azam, Medietilsynet.

Du kan også kontakte oss via vår Facebook-side, eller følge oss på Twitter eller Instagram.

 

lotteritilsynet_logo