Faresignal – når bør varsellampene lyse

Spill kan være en kilde til bekymring i mange hjem og det er ikke alltid like lett å vite hvor mye det er normalt å spille. En utfordring er at faresignal er ganske generelle.

Et barn som får problemer med spill og et barn som opplever å bli mobbet, kan ha de samme faresignalene.

Få får problem

Mange ungdommer spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et alvorlig problem. Derfor er det nyttig å skille mellom storspillere og problemspillere. Spilletid alene er ikke nok til å avgjøre om spillingen er et problem.

Storspilleren er definert som en som spiller fire timer eller mer daglig, uten at dette behøver å gå utover helse og livskvalitet. Dette er personer som har et lidenskapelig forhold til spill, uten at hobbyen virker forstyrrende på livet ellers.

Det som kjennetegner problemspilleren er at spillingen blir tvangsmessig og til hinder for skole, familie, karriere og det sosiale livet. Det kan være vanskelig å kartlegge hvorvidt spillingen i seg selv er et problem, eller om spillingen fungerer som en flukt fra noe annet i hverdagen som kan være vanskelig.

Engasjer deg tidlig

Jo tidligere foreldre blir engasjert i barnas spillevaner, jo enklere vil det være å se dette.  Noen bruker spill som en flukt fra virkeligheten og  andre har spill som en lidenskapelig hobby. Det finnes med andre ord ingen fasit.

Det er du og din familie som avgjør hva dere vil bruke tid på, og hva dere synes er greit. Ulike barn har ulike behov og interesser, men alle barn har behov for rammer og grenser. Det å sette grenser vil også hjelpe dere hvis konflikter oppstår. Start derfor tidlig med å snakke med barna om spill, og bestem hvor mye tid, og hvilke spill de skal få lov til spille.

Synes du barnet eller undgommen spiller for mye? Test om barnet spiller for mye.

Tegn på at du har problemer med spill

  • slutter med andre aktiviteter
  • kutter ut sosialt samvær med venner og familie
  • skulker skolen, dropper lekser, prøver og eksamener
  • spiller om natten og sover om dagen
  • prøver å slutte eller trappe ned uten å få det til
  • krangler med familien om spillingen
  • får nye, usunne matvaner, eller spiser mer eller mindre enn tidlegere

Les mer om faresignal og hvordan du kan få hjelp med spilleproblemer på hjelpelinjen.no.