Aldersgrenser på dataspill

For å beskytte barn og unge settes det aldersgrenser på dataspill. Selv om mange forbinder dataspill med barn og lek, har dataspill også et stort voksent publikum.

Dataspill får ulike aldersgrenser avhengig av blant annet voldsinnhold, banning og seksuelt innhold. Dette merkes på innpakningen til dataspill som selges over disk og på nett. I Europa er det PEGI (Pan European Game Information) som vurderer innholdet i spillene. Dette er den vanligste merkeordningen, men ikke den eneste da for eksempel Apple har egne aldersgrenser. I Norge er aldersgrenser på spill en frivillig ordning og ikke lovpålagt. Dette betyr at aldersgrensene kun har status som anbefalinger.

For å beskytte barn og unge settes det aldersgrenser på dataspill. Det kan være vanskelig å vite hvilke spill som passer til ditt barn, og mange barn og unge har lyst til å spille spill med høyere aldersgrense.

Funn fra Barn og Medier-undersøkelsen 2018 (PDF.) viser at mange barn spiller spill med 18-års aldersgrense. De som spiller spill, for eksempel på PC, Playstation, mobil og nettbrett, ble spurt om de har spilt spill med aldersgrense 18 år. 25 prosent av barna i alderen 9-11 år og 52 prosent av barna i alderen 12-14 år har spilt spill med 18-års aldersgrense. Andelen øker naturlig nok med alderen, og vi finner at 78 prosent av de i alderen 15-16 år har spilt spill med aldersgrense 18 år, og 75 prosent av 17-18-åringene.

Aldersmerking av spill

I Norge brukes europeiske aldersanbefalinger kjent som PEGI (Pan European Game Information). Dataspill får ulike aldersgrenser avhengig av blant annet voldsinnhold, banning og seksuelt innhold. Dette merkes på innpakningen til dataspill som selges over disk og på nett. Det kan være lurt å sette seg inn i denne merkingen slik at du har kontroll på hva barnet ditt spiller.

Slik ser merkingen av aldersgrenser ut:

Aldersmerking av spill

 

 

 

Refleksjonspørsmål

  • Kjente du til at det fantes anbefalinger for aldersgrenser på dataspill?
  • Har dine barn spilt spill med høyere aldersgrense enn anbefalt?